HKI - inovativnost.hr / HKI projekt / Uvjeti korištenja

Organizatori

Glavni sponzor

Suradnici

Pokrovitelji

Uvjeti korištenja

Organizatori

Organizatori projekta HKI su:

  1. Sense Consulting (Sense savjetovanje d.o.o.),
  2. VERN' (Grupa VERN d.o.o.).
  3. NEXT Junior Enterprise (ZŠEM)

U daljenjem tekstu HKI Organizatori.

Web stranica

Web stranica http://www.inovativnost.hr i svi njezini dijelovi (u daljnjem tekstu HKI Web stranica) u vlasništvu su HKI Organizatora.

Opći uvjeti korištenja

 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na HKI Web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka HKI Organizatora ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu spomenutim stranama ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na HKI Web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava. 
 
 Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja HKI Web stranica te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja HKI Organizatora i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo. 
 
 Korištenjem sadržaja HKI Web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja HKI Web stranice te prihvaća koristiti sadržaj HKI Web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
 
 HKI Organizatori se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje HKI Web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja HKI Web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja HKI Web stranice. 
 
 HKI Web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. HKI Organizatori nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriču svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Zaštita privatnosti

 HKI Organizatori se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika HKI Web stranice. Također se obvezuju da će se svi prikupljeni osobni podaci čuvati u najstrožoj tajnosti te da ni na koji način neće biti dostupni trećoj strani bez izričitog dopuštenja vlasnika tih podataka. HKI Organizatori će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Gdje postoji mogućnost korištenja takvih podataka izvan opisane svrhe, vlasnik tih podataka će biti u mogućnosti eksplicitno potvrditi ili odbaciti njihovu uporabu u za to namijenjene svrhe, posebice u dijelu vezanom na ispunjavanje HKI upitnika, kako je opisano direktno na samoj podstranici upitnika na HKI Web stranici. HKI Organizatori su ovlašteni, na zahtjev tijela državne vlasti, dostaviti podatke o korisnicima neovisno o prethodnim odredbama uvjeta korištenja.
 
 HKI Organizatori zadržavaju pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja HKI Web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.