HKI - inovativnost.hr / Rezultati

Organizatori

Glavni sponzor

Suradnici

Pokrovitelji

Rezultati

Godine 2013 je uspješno provedeno drugo istraživanje inovacijskih kapaciteta hrvatskih tvrtki za sustavnu izgradnju, upravljanje i učinkovitu primjenu poslovnih inovacijskih postupaka, procesa i modela koji dovode do stvaranja inovativnih proizvoda i usluga.

Rezultati cjelovite analize pokazuju kako ove godine manje tvrtki smatra da je inovacija jedan od najviših prioriteta u poslovanju (30 pp manje od 2011. godine). Međutim, iako smatraju kako inovacija ima manji prioritet, to ne znači da nije neophodna i da se njome ne koriste, pogotovo kada su u pitanju velike tvrtke.

Ove godine ih stoga znatno više ima uspostavljen sustavan inovacijski proces. 2011. godine ga je imalo samo 37 posto tvrtki, dok je ove godine takav proces uočen kod njih čak 71 posto. Zanimljiv je podatak kako ove godine više tvrtki inovaciju financira iz vlastitih izvora (65 posto, nasuprot 50 posto u 2011.) Ispitane tvrtke su znatno bolje osvještene da se o inovaciji treba izravno brinuti, stoga više njih zapošljava ili angažira osobu, tim ili ured koji su nadležni nad tim segmentom - u 2011. je 44 posto tvrtki imalo takvu poziciju, a u 2013. ih ima 69 posto.

Tijekom 2011. godine tvrtke su u većoj mjeri komunicirale inovaciju kao bitan element strategije, o kojem moraju znati svi zaposlenici (njih 45 posto). Ove godine je taj postotak manji (27 posto), s obzirom da više njih zaključuje kako o tom dijelu strategije poslovanja ne mora znati širi krug ljudi. Percepcija važnosti zaštićivanja proizvoda je 2013. godine u tvrtkama znatno manja nego prije dvije godine, budući da njih 71 posto trenutačno nema zaštićene proizvode, u usporedbi s 41 posto u 2011. godini. Također udio prihoda od inovativnih proizvoda se 2013. godine smanjio u odnosu na dvije godine prije. Tako je ove godine samo 7 posto tvrtki imalo preko 70 posto prihoda od inovativnih proizvoda, u usporedbi s 12 posto 2011. godine.

Jednako tako ove godine tvrtke u znatno manjoj mjeri smatraju da ih partneri vide kao inovativne. Naime, sada ih tek 40 posto smatra da odašilju takvu sliku, u usporedbi sa 73 posto prije dvije godine. Ujedno i vlastita percepcija inovativnosti se dosta smanjila, budući da sada tek 39 posto tvtki smatra da su inovativne, u usporedbi sa 70 posto prije dvije godine

Kompletan izvještaj možete preuzeti ovdje.

Usporedbu najvažnijih rezultata iz istraživanja 2011. i 2013. možete pregledati ovdje.